Looking for a Person

Is the mayor in?
Ni-a ba ang meyor?

Where is he?
Hain siya miadto?

Will he be out for a long time?
Magdugay kaha siya?/Dugay pa siya?

What time will he be back?
Unsang orasa siya mobalik?

May I wait for him?
Puwede kahang maghulat/maghuwat ko niya?

I'm looking for __________.
Nangita ko si ___________.

Do you know where he/she lives?
Nahibawo ka ba kung asa siya nag-estar?

He is my friend and I want to speak to him.
Ako siyang amigo ug gusto ko makig-istorya niya.

Please tell him I came by.
Palihog ko ug sulti nga mianhi ko/ako.

Please tell him I'm coming back on ___.
Palihog ko ug sulti nga mobalik ko sa ___