Why?

Bakit?
(Why?)

Bakit sinulat ni C. S. Canonigo ang aklat na ito ?
Why did C.S. Canonigo write this book?

Bakit ka maligaya?
Why are you happy?

Bakit ka malungkot?
Why are you sad?

Bakit ka tumatawa? umiiyak?
Why are you laughing? crying?

Bakit ka natatakot?
Why are you afraid?

Bakit ka nahihiya?
Why are you ashamed?

Bakit ka sumisigaw?
Why are you shouting?

Bakit ka nagtatanong?
Why are you asking?

Bakit ka nakangiti?
Why are you smiling?