When?

Kailan?
(When?)

Kailan isinulat ng may-akda ang aklat na ito.
When did the author write this book?

Kailan ka natutong bumasa?
When did you learn to read?

Kailan ka naging maligaya?
When did you become happy?

Kailan ka nakadama ng kabiguan?
When did you feel defeat?

Kailan ka nawalan ng pag-asa?
When did you lose hope?

Kailan ka nawalan ng kaibigan?
When did you lose a friend?

Kailan mo natuklasan na ang lahat ng bagay mundo ay lumilipas at parang bula naglalaho?
When did you discover that all things in the world are just passing by and will vanish like bubbles?