Peso RateWeatherPhilippines Time

Parts of the House and Surroundings

Mga bahagi ng Bahay at Kapaligiran
(Parts of the House and Surroundings)

Hagdan____________Stairs
Hagdanan____________Staircase
Pinto____________Door
Pintuan____________Doorway
Bintana____________Window
Bintanilya____________Small Window

Silid____________Room
Dingding____________Wall
Bubong____________Roof
Sahig____________Floor
Haligi____________Post
Palikuran____________Toilet
Hugasan____________Washing Area
Labahan____________Laundry Area
Itaas ng Bahay____________Upstairs
Ibaba ng Bahay____________Downstairs
Looban; Bakuran____________Yard
Harapan; Harap-Bahay____________Front Yard
Likod-Bahay____________Backyard
Bakod____________Fence
Tarangkahan ____________Gate
Hardin; Halamana____________Garden

Add comment


Security code
Refresh

 

 

 
 
 
Copyright © 2020 Living In The Philippines. All Rights Reserved.