Peso RateWeatherPhilippines Time

Activities at Home

Mga Gawain sa Tahanan
(Activities at Home)

Mamalengke o Manindahan____________Go to Market
Magluto ng Ulam____________Cook some dishes

Magluto ng Agahan,Tanghalian, Hapunan____________Cook? breakfast, lunch, supper
Magsaing ng Maligat____________Cook the rice not too hard
Maglugaw____________Cook porridge or soft boiled rice
Magpakulo ng Tubig____________Boil the Water
Magprito ng Itlog____________Fry the egg
Kumain ng Marami____________Eat Plenty
Uminom ng gatas____________Drink Milk
Uminom ng maraming tubig____________Drink plenty of water
Maghugas ng mga Pinggan____________Do the washes
Alisin ang mga bagay-bagay sa mesa____________Clean the table
Maglaba____________Launder
Maghugas____________Wash
Matulog ng Mahimbing____________Sleep soundly
Gumising ng Maaga____________Wake up Early
Ihanda ang mesa____________Set the table
Maghanda ng Minandal____________Prepare snacks
Magpalit ng kurtina____________Change the curtains
Maglinis ng bahay o bakuran____________Clean the house or yard
Silaban ang mga Basura____________Burn the garbage

Add comment


Security code
Refresh

 

 

 
 
 
Copyright © 2020 Living In The Philippines. All Rights Reserved.