Expressing Appreciation/Praise

You have a pretty dress.
Nindot ang imong sinina.

You have a beautiful, very healthy child.
Guapa ang imong anak, himsog kaayo.

Your place is nice.
Nindot ang inyong lugar.

I like it here; it's peaceful.
Gusto ko dinhi, malinawon/mingaw.

You're a good cook.
Maayo ka nga kusinera/kusinero.

You speak good English.
Maayo ka mosulti ug English.

I appreciate what you've done for me.
Ganahon ko niadtong imong gibuhat.

I like that.
Gusto ko 'na.