Miscellaneous Expressions

Never mind.
Ayaw na lang./pasagdi.

No big deal./No problem.
Way kaso/problema.

It's up to you.
Ikaw ang bahala.

Why not?
Nganong dili?

I'm in a hurry.
Nagdali ko.

Do you have loose change?
May sinsilyo/sinsiyo ka?

Should it be?
Mao kana?/Ingon ana?

Are you sure?
Sigurado ka?/Tinuod ka?

Are you finished/done?
Tapos ka na? /Human ka na?

Not yet./None yet.
Dili/Di pa./Wala/Wa pa.

What are you doing?
Nag-unsa ka?

Do you know him/her?
Nahibalo/Nahibawo/Nakaila ka niya?

I'll do it./I'll get it.
Ako na.

Come here.
Dali ngari/Dali ra gud/Ngari usa.

Who is your companion?
Kinsay kauban/kuyog nimo?

Come with me.
Du-ol/Dali nako/ngari.

I know him/her.
Kaila nako siya.

I don't remember.
Wa ko makahinumdom.

I forgot.
Nakalimot ko.

What is this?
Unsa kini/'ni?

What is that/that over there?
Unsa kana/'na?/Unsa kadto/'to?

Whose money is that?
Kang kinsang kuwarta na?

Why not?
Nganong dili?

Maybe/Perhaps.
Basin pa./Tingali..

I thought.
Abe nako.

Even then.
Bisan pa.

I wish.
Unta.

You see.
Kita mo?

That's too much.
Sobra na 'na.

I don't like that.
Dili ko na.

I have no time.
Wa koy oras.

Don't forget.
Ayaw ug/Ayaw'g kalimot.

Do it yourself.
Buhata lang./Buhatasa imong kaugalingon./Buhata kutobsa imong mahimo.