Peso RateWeatherPhilippines Time

Time Words and Expressions

a few days ago
milabay ang pila ka adlaw/ sa miaging pila ka adlaw

after/and then
pagkatapos/pagkahuman/unya

afternoon
hapon

again
utro/usab

always
pirmi/kanunay

at times/sometimes
sa oras/usahay

before (an action)
sa dili/di pa

date
petsa

dawn
kaadlawon

day
adlaw

day after tomorrow
sunod ugma

day before yesterday
niadtong usa ka adlaw

earlier/a while ago
sa sayo/dili pa dugay

early
sayo

evening
gabi-i

every
kada/matag

everyday
adlaw-adlaw/matag adlaw/kada adlaw

every Monday

kada/matag Lunes

half
tunga/midya

hour
oras

immediately
karon dayon

just/only
lang

later
unya/unyana

last night
kagabi-i

last week
sa miaging semana/niadtong usa ka
semana/niadtong milabay nga semana

last year
sa miaging tuig/niadtong milabay ka tuig

many times
sa makadaghan

midnight
tungang gabi-i

month
buwan/bulan

next year
sa sunod tuig

noon
udto

now
karon

often
permi

on Monday
sa Lunes

once/at one time
ka usa/panagsa

seldom
tagsaon/talagsaon

someday
ugma damlag

soon/almost
dayon/dapit na

this morning
karong buntag

times
beses

today
karong adlawa

tomorrow
ugma

tonigh
t karong gabi-i

until
hangtud

used to
anad na/naanad

usually
kasagaran

while
mentras

year
tuig

yesterday
kagahapon

yesterday afternoon
kagahapon sa hapon

Add comment


Security code
Refresh

 

 

 
 
 
Copyright © 2021 Living In The Philippines. All Rights Reserved.