Peso RateWeatherPhilippines Time

Looking for a Person

Is the mayor in?
Ni-a ba ang meyor?

Where is he?
Hain siya miadto?

Will he be out for a long time?
Magdugay kaha siya?/Dugay pa siya?

Mealtime

I'm hungry now.
Gutom /Gigutom ko.

Have you eaten yet?
Mikaon ka na?/Mikaon na ka?

Yes, sometime ago.
Oo, kaganiha lang.

Are we going to eat now?
Mokaon na ba ta karon?

The Hypen

Ang Gahit
(The Hypen)

Ang gahit (-) maó ang ginganlan sa dilang English og "hyphen". Kining kodlita ginagamit alang sa mga silaba ng ibolág paglitók dihâ sa mga polong nga ginganlan sa "linguistic" og "hamza". Daghan ang mga polong "hamza" sa dilang' visayâ.

The hyphen is used to separate the word or words to pronounce.

Invitational Expressions

Come visit/see us.
Bisitahi mi diri./Pakigkita namo.

Drop in.
Hapit una/usa.

Please come with me.
Kuyogi/Ubani ko, palihog.

Prolonged Pronunciation

Litok nga Ininat
(Prolonged Pronunciation)

Ang dilang visayâ dona'y pipilá ka polong nga ininaton paglitók:

The visayan grammar have several words to prolong:

Hahng : minobô sa "haling" (hot; pungent)
Hahng : shortened/abbreviated word for "haling" (hot)

 

 

 
 
 
Copyright © 2020 Living In The Philippines. All Rights Reserved.