Peso RateWeatherPhilippines Time

The Preposition Particle

The Preposition Particle
(Ang PREPOSICIONG PANAL-OT)

Ang mga preposiciong panal-ot mao'y particular nga polong nga igapauna sa sustantivo nga may/way-uban nga adjetivo, articulong panal-ot o pangplural nga "mga".

The preposition is the particular word in the substantive with/without adjective, article or the plural form "of the".

Kining matanga sa panal-ot uba'g sustantivo sagad tigpasabot og posicion (posisyon), dirrecion, panahon ug abstracto nga relacion kon kalabotan diha sa sentido adjectival o adverbial.

This kind of article has often substantive that always explains position, direction, time and abstract relation related with the adjectival or adverbial sentence.

Ang mga visayang preposiciong panal-ot mabahin sa (a) lonsayng personal ug sa (b) dilonsayng personal. Ang nahauna mao'y alang sa ngahng kaogalingon nga ngalan og tawo kon personal ug sa ngang comon sa tawo ingon sa "tatay, nanay, mama, papa, ubp."Ang ikadoh" mao'y alang sa ngahng kaogalingon nga ngalan og dapit ug sa ngahng comon sa dapit, botang ug tawo.

The visayan preposition is divided into (a) purely and (b) unexpressed personal. The first one is for the proper name of a person and the common name of persons, such as father, mother, etc. The second is for the name of places/place itself and the common name of place, things and persons.

Ang Lonsayng Personal nga Preposiciong Panal-ot
(The Purely Personal Preposition)

Sa dilang' visaya adona'y doha lamang ka lonsayng personal nga preposiciong panal-ot nga ipauna gayod sa ngalan og tawo ug sa ngahng comon (tatay, nanay, mama, papa, ubp.) Ania sila:

In vernacular language, there are only two purely personal preposition that must be placed before the proper and common noun (father, mother, etc). Here they are:

ni tombas sa English nga prepositions "of/by"
ni tantamount in English prepositions "of/by"

kang tombas sa English ng prepositions "to/for"
kang tantamount in English prepositions "to/for"

Add comment


Security code
Refresh

 

 

 
 
 
Copyright © 2023 Living In The Philippines. All Rights Reserved.