Peso RateWeatherPhilippines Time

Introduction

Pagpapakilala

Naranasan mo na ba ang pagpapakilala? Kaninong pangalan ang unang binanggit? Ano ang sinabi mo sa pagpapakilala? Ano ang sinabi mo nang ikaw ang ipinakilala?

Idioms

Ang Mga Sawikain

Ang mga sawikain ay mga salita o pagpapahayag na karaniwang ginagamit sa ,araw-araw at nagbibigay ng ibang kahulugan.

Visayan - Cebuano Grammar

A) BISAYA Ang 8 ka titik (e, c, f, j, q, v, x, z) makità lamang sa mga sinagóp nga polong-langyaw, labi na kun mga ngahng kaogalingon, aniay mapananglitang polong-langyaw:

 

 

 
 
 
Copyright © 2023 Living In The Philippines. All Rights Reserved.